7 de decembro de 2022

Recuperación 1ª avaliación

Exames de recuperación da 1ª avaliación

  • FQ3º / FQ4º: 19 de decembro
  • Mat3º / Mat4º: 21 de decembro (en 4º, na hora de Bioloxía)
  • BX3º / BX4º: 11 de xaneiro

Ningún comentario:

Publicar un comentario