23 de abril de 2022

Concurso Arquimedianos 21- Problema 4 (e último)

3º ESO

Se sumamos tres lados dun rectángulo obtemos 39 cm. Se sumamos de novo tres lados do mesmo rectángulo obtemos 42 cm. Canto miden os lados?

4º ESO 

Cal é o maior valor enteiro que pode tomar x para que a expresión (x2-38) / (x+1)  sexa tamén enteira?


16 de abril de 2022

Bioloxía e Xeoloxía 4 - Descarga

 Estrutura e historia da Terra

Concurso Arquimedianos21- Problema 3

 3º e 4º ESO

A lonxitude do Ecuador é, aproximadamente, de 40 000 km. Supoñamos que rodeamos a Terra cunha banda (de cor vermella, na imaxe) a 3 metros de altura sobre todo o Ecuador. Cal sería a lonxitude desta banda? (Os problemas 2 e 3 recolleranse o 22 de abril.)

                                       Imaxe orixinal: klipartz

Que a Terra está ao revés? Non, por que?

9 de abril de 2022

Concurso Arquimedianos21 - Problema 2

3º ESO

Un deportista xogou tres torneos e conseguiu, en total, 12 puntos. Se en cada torneo gañou máis puntos que no anterior e, ademais, no último conseguiu menos puntos que nos dous anteriores xuntos, cantos puntos obtivo en cada un? 

                                    

4º ESO

Os dous botes cilíndricos teñen o mesmo volume, pero o vermello ten un 30% máis de radio que o azul. Canto % máis de altura ten o azul que o vermello?