27 de abril de 2019

Concurso Arquimedianos - Problema 3

3º e 4º ESO
O cadrado ABCD ten de área 144 centímetros cadrados. Está dividido en cinco partes de igual área (os catro cadrados e a figura en forma de L, en verde). Calcular a medida do ancho deste L, x.
 

13 de abril de 2019

Concurso Arquimedianos - Problema 2

3º e 4º ESO
Tiña escrito un número de 5 cifras pero, desgraciadamente, caeume un borrancho de tinta sobre as tres últimas. O número comezaba por 86 e lembro que:
  • Era divisible entre 3, 4 e 5.
  • Todas as cifras eran diferentes.
  • Empezando pola esquerda, as cifras ían sempre decrecendo.
  • Non era divisible entre 9.
Que número era?

6 de abril de 2019

Concurso Arquimedianos - Problema 1

3º ESO
Calcular o radio do semicírculo laranxa inscrito no triángulo isóscele.
4º ESO
A área da parte laranxa do cadrado ABCD é a metade da do rectángulo. Calcular a lonxitude do segmento x marcado.