6 de abril de 2019

Concurso Arquimedianos - Problema 1

3º ESO
Calcular o radio do semicírculo laranxa inscrito no triángulo isóscele.
4º ESO
A área da parte laranxa do cadrado ABCD é a metade da do rectángulo. Calcular a lonxitude do segmento x marcado.

Ningún comentario:

Publicar un comentario