14 de maio de 2021

Concurso Arquimedianos21 - Problema 4 (e último)

3º ESO

Se a/b=2/5, canto vale a expresión: (2a+b)/(a-3b) ?

 4º ESO

Se n é un cadrado perfecto, cal é o cadrado perfecto anterior?

 

7 de maio de 2021

Concurso Arquimedianos21 - Problema 3

3º ESO

Que ángulo exacto forman as agullas dun reloxo ás dez e dez en punto?

 4º ESO

Calcular cal é a última cifra do número 21017


1 de maio de 2021

Concurso Arquimedianos21 - Problema 2

3º ESO

No trapecio isóscele da figura, cuxas diagonais forman ángulos rectos, calcular a medida da base maior (CD).    

 4º ESO 

A figura inferior está composta por dous cadrados e un arco de cicunferencia con centro no punto P. Calcular canto mide este arco (AB).