16 de marzo de 2018

Stephen Hawking (1942-2018)

Stephen Hawking en 2008 en Santiago, onde recolleu o premio Fonseca.
   Para saber máis (1, 2, 3)

11 de marzo de 2018

Matématicas para tardes de choiva

A criba de Eratóstenes permite achar todos os primos menores que un determinado número:
  • Empezamos co primeiro primo (o 1 non se considera primo) e tachamos todos os seus múltiplos, que serán compostos. 
  • Avanzamos ata o seguinte número sen tachar e tachamos todos os seus múltiplos.
  • Continuamos así ata que o seguinte número sen tachar teña un cadrado maior có último número, en cuxo caso paramos.
  • Todos os números que queden sen tachar serán primos.
Mira o vídeo e verás que sinxelo: