27 de decembro de 2021

O telescopio espacial James Webb

 • Que é? Un telescopio fabricado pola NASA, ESA e CSA, que foi lanzado o día de Nadal de 2021 desde La Guyane française (unha zona costeira preto do Ecuador. A razón de que se lance desde aquí é que o foguete recibe un pulo adicional polo movemento de rotación terrestre e, ao despegar cara ao leste, redúcense os riscos en caso de caída, xa que o faría sobre o océano Atlántico) e que se situará a uns 1,5 millóns de km da Terra, no punto 2 de Lagrange, oposto ao Sol.
 • Por que é importante? Porque vai observar o Universo no rango do infravermello (mira a imaxe 1), o que lle permitirá ver as primeiras estrelas e galaxias que se formaron hai máis de    13 000 millóns de anos. Tamén estudará exoplanetas (planetas de fóra do noso Sistema Solar) e os planetas do noso propio sistema.
 • Como é? O telescopio está formado por un espello primario de 18 paneis hexagonais (que vai pregado) e que se abrirá uns 13 días despois do lanzamento, cando o escudo protector estea operativo. Os espellos deben protexerse da calor do Sol para poder detectar a luz infravermella e, para elo, o telescopio conta cun escudo térmico de cinco capas que mantén a súa temperatura a uns -233 ºC. Deste xeito, poderá estudar obxectos que non podía observar o telescopio espacial Hubble. (O seu antecesor, lanzado en 1990.)16 de decembro de 2021

Recuperacións 1ª avaliación

Datas recuperacións 1ª avaliación:

 • Matemáticas 3º/4º: 10 de xaneiro
 • Bioloxía e Xeoloxía 4º: 13 de xaneiro
 • Bioloxía e Xeoloxía 3º: 14 de xaneiro
 • Física e Química 3º/4º: 17de xaneiro

13 de outubro de 2021

Ciencia para ti

 Se che interesa a ciencia e queres aprender cousas novas dunha forma doada, recoméndoche o programa 

ÓRBITA LAIKA (martes, ás 22:00 h na 2). Se queres ver o desta semana clica AQUÍ.

15 de setembro de 2021

Comezamos

" - Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro."

                                   Don Quijote de La Mancha (cap. XVIII)

 

BENVIDOS/AS AO CURSO 2021-22


3 de xullo de 2021

            Se queres descargar a Táboa Periódica en galego, clica aquí.

 

14 de maio de 2021

Concurso Arquimedianos21 - Problema 4 (e último)

3º ESO

Se a/b=2/5, canto vale a expresión: (2a+b)/(a-3b) ?

 4º ESO

Se n é un cadrado perfecto, cal é o cadrado perfecto anterior?

 

7 de maio de 2021

Concurso Arquimedianos21 - Problema 3

3º ESO

Que ángulo exacto forman as agullas dun reloxo ás dez e dez en punto?

 4º ESO

Calcular cal é a última cifra do número 21017


1 de maio de 2021

Concurso Arquimedianos21 - Problema 2

3º ESO

No trapecio isóscele da figura, cuxas diagonais forman ángulos rectos, calcular a medida da base maior (CD).    

 4º ESO 

A figura inferior está composta por dous cadrados e un arco de cicunferencia con centro no punto P. Calcular canto mide este arco (AB).                              


24 de abril de 2021

Concurso Arquimedianos21 - Problema 1

3º ESO

Temos 5 caixas que pesamos dúas a dúas, obtendo os seguintes resultados (en kg): 18, 22, 24, 16, 20, 22, 14, 26, 18, 20. Cal é o peso de todas as caixas xuntas?

 4º ESO

Temos a seguinte expresión: 144· (3/2)   

onde n é un número enteiro. Para que valores de n a expresión ten un valor enteiro?

Concurso Arquimedianos21 (5ª edición)

Gústanche as matemáticas? Serás algún día como Newton, Gauss, Arquímedes, Euler ou Hilbert? 
                                                                                                        
         CONCURSO ARQUIMEDIANOS (5ª edición)                  
Normas:
 •  Poderá participar calquera alumno/a de 3º ou 4º ESO.
 • Os alumnos/as que queiran participar deberán resolver 4 retos matemáticos.
 • Os retos aparecerán publicados no blog cada fin de semana entre os días 24-25 de abril e 15-16 de maio.
 • A solución de cada reto, razoada e calculada, deberá entregarse por escrito ao profesor o venres da correspondente semana. A puntuación de cada reto será de 0 a 100 puntos.
 •  O profesor resolverá o problema na semana seguinte á súa proposta.
 • O gañador/a será o que teña maior puntuación. En caso de empate, repartirase o premio.
                              PREMIO PARA O GAÑADOR/A!!

 

22 de abril de 2021

Día do Libro

 Se non queres ser coma eles, le. 

23 de abril - Día do Libro

        Aviso: o vídeo é unha mofa das ideas dos negacionistas.

   Ningún negacionista foi maltratado na rodaxe deste vídeo.

 

7 de abril de 2021

14 de marzo de 2021

6 cousas de π que igual non sabías

 •  Hoxe, domingo 14 de marzo (mes 3), celébrase o seu día (lembra: π=3,14...).
 •  π é un número irracional, o que quere dicir que non se pode expresar como cociente (fracción)  de dous números enteiros (ten infinitos decimais non periódicos).
 • É un número trascendente: non é solución de ningunha ecuación alxébrica de coeficientes enteiros.
 • O perímetro da circunderencia é  π veces o seu diámetro.
 • O número π é coñecido desde hai miles de anos. No século III a. C, Arquímedes calculou a seguinte aproximación: 223/71<π<220/70
 • Mediante algoritmos informáticos, a día de hoxe calculáronse máis de 30 billóns de decimais de π.

 

26 de febreiro de 2021

En 4º da ESO averiguamos o grupo sanguíneo

É de todos coñecido o sistema AB0 de grupos sanguíneos: podemos ser A, B, AB ou 0. Isto débese a   certas proteínas (antíxenos) que poden ter os glóbulos vermellos. Así, os do grupo A teñen antíxeno A; os do B, antíxeno B; os do AB, A e B; e os do grupo 0, ningún. Ademais, no plasma pode haber outras proteínas (anticorpos) que atacan a certos antíxenos e producen aglutinación dos glóbulos vermellos. Por exemplo, o sangue A ten anticorpos anti-B, polo que "ataca" ao sangue do grupo B. Aparte, tamén hai outras proteínas (o factor Rh) que podemos ter ou non (Rh+ e Rh-, respectivamente).

Na aula averiguamos os grupos pinchándonos nun dedo (previamente desinfectado con alcol) e botando 4 gotiñas de sangue nun acetato. Nunha engadimos reactivo anti-A, noutra anti-B, noutra anti-A e anti-B e, na última, anti D (anti-Rh). Segundo se producise ou non aglutinación en cada gotiña, puidemos deducir de que grupo se trataba. Curiosamente, os tres casos (profesor e dous alumnos) deron A+.

Velaquí unhas fotos:


BX4- Leis de Mendel

Para saber máis sobre as Leis de Mendel clica AQUÍ.

4 de febreiro de 2021