15 de setembro de 2021

Comezamos

" - Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro."

                                   Don Quijote de La Mancha (cap. XVIII)

 

BENVIDOS/AS AO CURSO 2021-22


3 de xullo de 2021

            Se queres descargar a Táboa Periódica en galego, clica aquí.

 

14 de maio de 2021

Concurso Arquimedianos21 - Problema 4 (e último)

3º ESO

Se a/b=2/5, canto vale a expresión: (2a+b)/(a-3b) ?

 4º ESO

Se n é un cadrado perfecto, cal é o cadrado perfecto anterior?

 

7 de maio de 2021

Concurso Arquimedianos21 - Problema 3

3º ESO

Que ángulo exacto forman as agullas dun reloxo ás dez e dez en punto?

 4º ESO

Calcular cal é a última cifra do número 21017


1 de maio de 2021

Concurso Arquimedianos21 - Problema 2

3º ESO

No trapecio isóscele da figura, cuxas diagonais forman ángulos rectos, calcular a medida da base maior (CD).    

 4º ESO 

A figura inferior está composta por dous cadrados e un arco de cicunferencia con centro no punto P. Calcular canto mide este arco (AB).                              


24 de abril de 2021

Concurso Arquimedianos21 - Problema 1

3º ESO

Temos 5 caixas que pesamos dúas a dúas, obtendo os seguintes resultados (en kg): 18, 22, 24, 16, 20, 22, 14, 26, 18, 20. Cal é o peso de todas as caixas xuntas?

 4º ESO

Temos a seguinte expresión: 144· (3/2)   

onde n é un número enteiro. Para que valores de n a expresión ten un valor enteiro?

Concurso Arquimedianos21 (5ª edición)

Gústanche as matemáticas? Serás algún día como Newton, Gauss, Arquímedes, Euler ou Hilbert? 
                                                                                                        
         CONCURSO ARQUIMEDIANOS (5ª edición)                  
Normas:
  •  Poderá participar calquera alumno/a de 3º ou 4º ESO.
  • Os alumnos/as que queiran participar deberán resolver 4 retos matemáticos.
  • Os retos aparecerán publicados no blog cada fin de semana entre os días 24-25 de abril e 15-16 de maio.
  • A solución de cada reto, razoada e calculada, deberá entregarse por escrito ao profesor o venres da correspondente semana. A puntuación de cada reto será de 0 a 100 puntos.
  •  O profesor resolverá o problema na semana seguinte á súa proposta.
  • O gañador/a será o que teña maior puntuación. En caso de empate, repartirase o premio.
                              PREMIO PARA O GAÑADOR/A!!