7 de maio de 2021

Concurso Arquimedianos21 - Problema 3

3º ESO

Que ángulo exacto forman as agullas dun reloxo ás dez e dez en punto?

 4º ESO

Calcular cal é a última cifra do número 21017


1 de maio de 2021

Concurso Arquimedianos21 - Problema 2

3º ESO

No trapecio isóscele da figura, cuxas diagonais forman ángulos rectos, calcular a medida da base maior (CD).    

 4º ESO 

A figura inferior está composta por dous cadrados e un arco de cicunferencia con centro no punto P. Calcular canto mide este arco (AB).                              


24 de abril de 2021

Concurso Arquimedianos21 - Problema 1

3º ESO

Temos 5 caixas que pesamos dúas a dúas, obtendo os seguintes resultados (en kg): 18, 22, 24, 16, 20, 22, 14, 26, 18, 20. Cal é o peso de todas as caixas xuntas?

 4º ESO

Temos a seguinte expresión: 144· (3/2)   

onde n é un número enteiro. Para que valores de n a expresión ten un valor enteiro?

Concurso Arquimedianos21 (5ª edición)

Gústanche as matemáticas? Serás algún día como Newton, Gauss, Arquímedes, Euler ou Hilbert? 
                                                                                                        
         CONCURSO ARQUIMEDIANOS (5ª edición)                  
Normas:
 •  Poderá participar calquera alumno/a de 3º ou 4º ESO.
 • Os alumnos/as que queiran participar deberán resolver 4 retos matemáticos.
 • Os retos aparecerán publicados no blog cada fin de semana entre os días 24-25 de abril e 15-16 de maio.
 • A solución de cada reto, razoada e calculada, deberá entregarse por escrito ao profesor o venres da correspondente semana. A puntuación de cada reto será de 0 a 100 puntos.
 •  O profesor resolverá o problema na semana seguinte á súa proposta.
 • O gañador/a será o que teña maior puntuación. En caso de empate, repartirase o premio.
                              PREMIO PARA O GAÑADOR/A!!

 

22 de abril de 2021

Día do Libro

 Se non queres ser coma eles, le. 

23 de abril - Día do Libro

        Aviso: o vídeo é unha mofa das ideas dos negacionistas.

   Ningún negacionista foi maltratado na rodaxe deste vídeo.

 

7 de abril de 2021

14 de marzo de 2021

6 cousas de π que igual non sabías

 •  Hoxe, domingo 14 de marzo (mes 3), celébrase o seu día (lembra: π=3,14...).
 •  π é un número irracional, o que quere dicir que non se pode expresar como cociente (fracción)  de dous números enteiros (ten infinitos decimais non periódicos).
 • É un número trascendente: non é solución de ningunha ecuación alxébrica de coeficientes enteiros.
 • O perímetro da circunderencia é  π veces o seu diámetro.
 • O número π é coñecido desde hai miles de anos. No século III a. C, Arquímedes calculou a seguinte aproximación: 223/71<π<220/70
 • Mediante algoritmos informáticos, a día de hoxe calculáronse máis de 30 billóns de decimais de π.