15 de abril de 2023

Problema 3 - Concurso Arquimedianos21

Problema 3

3º e 4º ESO

Unha secuencia de Shonk é unha serie finita de números enteiros, estritamente crecente, cuxo produto é un cadrado perfecto.

Por exemplo: [2, 5, 10], xa que é estritamente crecente (cada nº é maior que o anterior) e o produto: 2·5·10=100, que é un cadrado perfecto, xa que 100 é 10 ao cadrado.

Na secuencia de Shonk: [10, x, y, 66], canto valen x e y?

Ningún comentario:

Publicar un comentario