15 de xuño de 2018

Alumnos que teñen que presentarse aos finais de FQ

   4º ESO                        3º ESO
Facundo-Todo             Carlos-Todo
Uxía C.-1ª av.              Marlon-Todo
Miguel-Todo               Fernando-Todo
María-1ª av.                 Ana- 2ª, 3ª av.
Francisco-Todo           Sofía-Todo
Andrea- 2ª,3ª av.         Daniel-2ª,3ª av.
Aarón-Todo                 Leslie-Todo
Karla-2ª,3ª av.             Tatiana-Todo
Ítalo-Todo                   Mariam-1ª av.
Borja-Todo                  Mariana-Todo
Carlos-Todo                Roque- 3ª av.
                                   Daniela- 2º exame da 3ª av.
                                   Yanira-Todo
                                   Mauro-Todo

6 de maio de 2018

Concurso Arquimedianos

Gañadores da 3ª edición
  • 3º E.S.O. : Uxía Rodríguez - Puntuación:  28,5/40
  • 4º E.S.O.: Jon Rivas - Puntuación: 37,5/40
Parabéns a eles e grazas a todos os participantes. A entrega de premios farase o 9 de maio de 2018.

2 de maio de 2018

BX3 - O enterno presente

Clica aquí, mira este vídeo e contesta as preguntas:
  • Por que este home non ten memoria?
  • Quen era o vello que ía á fiestra da casa do home?
  • Acórdase de que falou co psicólogo?
  • É consciente de que ás veces fala alemán?
  • Que pasa coa consciencia de ser nós mesmos se desparece a memoria?

28 de abril de 2018

Concurso Arquimedianos - Problema 4

3º E.S.O.
Que valor de k fai que a ecuación seguinte non teña solución?

4º E.S.O.
Calcular que pares de números enteiros positivos, a e b, tales que 


cumpren a ecuación:

22 de abril de 2018

Concurso Arquimedianos - Problema 3

3º E.S.O.
Os lados dos cadrados da figura miden 1 cm. Cal é a área da parte sombreada?

 

4º E.S.O.
Sobre o hexágono regular da figura, de lado 1 cm, roda un círculo de diámetro 1 cm. Que lonxitude ten a traxectoria descrita polo centro do círculo ao facer un xiro completo ao redor do hexágono?
           
 AXUDA: facer un modelo en cartón do hexágono e do círculo e estudar a figura que describe o centro do círculo ao xirar.


15 de abril de 2018

Concurso Arquimedianos - Problema 2

3º E.S.O.
Que ángulo exacto (en º) formarán as dúas agullas dun reloxo ás 14:18 h?

4º E.S.O.
Calcular as solucións enteiras da ecuación:

xy-4x-5y=27