6 de decembro de 2018

FQ4-As Leis de Kepler


Mira este vídeo y responde las preguntas:
 • ¿Cómo son las órbitas de los planetas alrededor del Sol?
 • ¿Es constante la velocidad orbital de los planetas?¿Por qué?
 • ¿Es cierto que cuanto más alejado del Sol está un planeta más tiempo tarda en recorrer su órbita?¿Por qué?

18 de novembro de 2018

FQ3-Os modelos atómicos

Mira el vídeo y responde las preguntas:
 • ¿Quién fue el primero que retomó la idea de átomo a principios del siglo XIX?
 • ¿Quién descubrió el electrón? ¿Cómo se llaman los rayos que, después, se supo que eran electrones?
 • ¿Quién descubrió la existencia del núcleo atómico?
 • ¿Qué modelo describe el átomo como un núcleo positivo y electrones girando en ciertas órbitas de determinada energía?
 • ¿Cómo sube un electrón de una órbita  a otra de más energía?

25 de outubro de 2018

FQ4- Caída libre e exercicio

A) Galileo Galilei (1564-1642), considerado o pai da física experimental, foi o primeiro en decatarse de que tódolos corpos caen igual no baleiro, en contra do que pensara Aristóteles. Como na súa época non había forma de facer medidas precisas, experimentou con planos inclinados, de xeito que chegou a comprobar que distintas bólas baixaban coa mesma aceleración.
Galileo defendeu a teoría heliocéntrica de Copérnico e construíu un dos primeiros telescopios, co que observou as montañas da Lúa, os catro satélites maiores de Xúpiter, os aneis de Saturno e as manchas solares. Esta defensa das ideas de Copérnico levaríao á enfrontarse coa Inquisición. Como se retractou publicamente, só foi castigado con arresto domiciliario.
As súas aportacións á física foron determinantes, ata o punto de que xunto coas leis de Kepler e as de Newton sentaron as bases de toda a Mecánica Clásica, que estuda os movementos dos corpos e as forzas que os causan e permite explicar o xiro dos planetas ó redor do Sol.
                     A esfera e a pluma caen á mesma velocidade no baleiro
B) Mira o vídeo do coche eléctrico máis rápido do mundo (en 2016) e, cos datos que dá, calcula:
1- Aceleración 2- Ecuación do movemento e espazo percorrido aos 0,5 s 3- Espazo total percorrido (supoñemos aceleración constante) 
 

1 de outubro de 2018

Mentiras arriscadas

É bastante habitual que persoas con poucos escrúpulos ou moita ignorancia se enriquezan vendendo tratamentos que no mellor dos casos non curan nada.
Hai mentiras moi estendidas e xente dabondo, incluso culta, que as cre, porque cando se ten unha doenza importante, como un cancro, pérdese ás veces o pensamento crítico e é nese momento de debilidade cando os charlatáns están axexando para ofrecernos as súas curas milagreiras.  A ciencia traballa despacio, pero é a única que garantiza que os tratamentos están probados e funcionan porque pasan por moitas fases de ensaios ata que se utilizan en pacientes. Desgraciadamente, non todas as enfermidades se poden curar. 
As persoas que se someten a terapias alternativas por doenzas leves e curan, curarían igual sen ese tratamento. En moitos casos a mellora é simplemente un efecto placebo. (Se me doe a cabeza e me din que unha pastilla de azucre é paracetamol, é probable que ao tomala me atope mellor.)
Algunhas mentiras comúns que se teñen dito e que demasiada xente cre son:
 • O cancro no necesita quimioterapia ou radioterapia porque é a consecuencia dun conflito interno que hai que resolver.
 • A SIDA non está causada polo virus VIH.
 • A homeopatía cura. (NON, aínda que se venda en farmacias.)
 • As vacinas son moi perigosas. (Grazas a elas erradicáronse enfermidades terribles como a variola. Hai un pequeno risco, como con calquera medicamento, pero os beneficios son moito maiores.)
 • Os remedios naturais son bos. (Hai herbas que matan e outras que poden curar e xa se utilizan en farmacia.) 
 • A Acupuntura, o Reiki, a Quiropráctica,... funcionan.
Se estás enfermo vai o médico, que é o que sabe, e non te fíes de charlatáns que o curan todo.Vas perder o tempo, os cartos e a saúde.
Practica o PENSAMENTO CRÍTICO e o ESCEPTICISMO.

6 de maio de 2018

Concurso Arquimedianos

Gañadores da 3ª edición
 • 3º E.S.O. : Uxía Rodríguez - Puntuación:  28,5/40
 • 4º E.S.O.: Jon Rivas - Puntuación: 37,5/40
Parabéns a eles e grazas a todos os participantes. A entrega de premios farase o 9 de maio de 2018.

2 de maio de 2018

BX3 - O enterno presente

Clica aquí, mira este vídeo e contesta as preguntas:
 • Por que este home non ten memoria?
 • Quen era o vello que ía á fiestra da casa do home?
 • Acórdase de que falou co psicólogo?
 • É consciente de que ás veces fala alemán?
 • Que pasa coa consciencia de ser nós mesmos se desparece a memoria?

28 de abril de 2018

Concurso Arquimedianos - Problema 4

3º E.S.O.
Que valor de k fai que a ecuación seguinte non teña solución?

4º E.S.O.
Calcular que pares de números enteiros positivos, a e b, tales que 


cumpren a ecuación:

22 de abril de 2018

Concurso Arquimedianos - Problema 3

3º E.S.O.
Os lados dos cadrados da figura miden 1 cm. Cal é a área da parte sombreada?

 

4º E.S.O.
Sobre o hexágono regular da figura, de lado 1 cm, roda un círculo de diámetro 1 cm. Que lonxitude ten a traxectoria descrita polo centro do círculo ao facer un xiro completo ao redor do hexágono?
           
 AXUDA: facer un modelo en cartón do hexágono e do círculo e estudar a figura que describe o centro do círculo ao xirar.


15 de abril de 2018

Concurso Arquimedianos - Problema 2

3º E.S.O.
Que ángulo exacto (en º) formarán as dúas agullas dun reloxo ás 14:18 h?

4º E.S.O.
Calcular as solucións enteiras da ecuación:

xy-4x-5y=27

7 de abril de 2018

Concurso Arquimedianos - Problema 1

3º E.S.O.
Cal é a área da parte sombreada da figura, na que as curvas son semicircunferencias con centro no medio de cada un dos lados do triángulo?

 
4º E.S.O.
 No triángulo equilátero da figura, as franxas son paralelas á base e todas de igual ancho. Cal é a porcentaxe do triángulo que está sombreada?

6 de abril de 2018

Concurso Arquimedianos (3ª edición)

Non che dan medo as matemáticas? Gozas con elas? Gustaríache un GHVIP con Newton, Gauss, Arquímedes, Euler e Hilbert? 
                                                                                                        
         CONCURSO ARQUIMEDIANOS (3ª edición)                  
Normas:
 •  Poderá participar calquera alumno de 3º ou 4º E.S.O.
 • Os alumnos que queiran participar deberán resolver 4 retos matemáticos.
 • Os retos aparecerán publicados no blog cada fin de semana entre os días 8 e 29 de abril e colgaranse nas aulas.
 • A solución de cada reto, razoada e calculada, deberá entregarse por escrito ó profesor o venres desa semana.
 • O profesor poderá preguntar ó alumno como resolveu o problema.
 • O  gañador será o que resolva correctamente máis retos. En caso de empate, repartirase o premio.
                              PREMIO PARA O GAÑADOR !!

16 de marzo de 2018

Stephen Hawking (1942-2018)

Stephen Hawking en 2008 en Santiago, onde recolleu o premio Fonseca.
   Para saber máis (1, 2, 3)

11 de marzo de 2018

Matématicas para tardes de choiva

A criba de Eratóstenes permite achar todos os primos menores que un determinado número:
 • Empezamos co primeiro primo (o 1 non se considera primo) e tachamos todos os seus múltiplos, que serán compostos. 
 • Avanzamos ata o seguinte número sen tachar e tachamos todos os seus múltiplos.
 • Continuamos así ata que o seguinte número sen tachar teña un cadrado maior có último número, en cuxo caso paramos.
 • Todos os números que queden sen tachar serán primos.
Mira o vídeo e verás que sinxelo:14 de febreiro de 2018