23 de abril de 2022

Concurso Arquimedianos 21- Problema 4 (e último)

3º ESO

Se sumamos tres lados dun rectángulo obtemos 39 cm. Se sumamos de novo tres lados do mesmo rectángulo obtemos 42 cm. Canto miden os lados?

4º ESO 

Cal é o maior valor enteiro que pode tomar x para que a expresión (x2-38) / (x+1)  sexa tamén enteira?


Ningún comentario:

Publicar un comentario