1 de maio de 2021

Concurso Arquimedianos21 - Problema 2

3º ESO

No trapecio isóscele da figura, cuxas diagonais forman ángulos rectos, calcular a medida da base maior (CD).    

 4º ESO 

A figura inferior está composta por dous cadrados e un arco de cicunferencia con centro no punto P. Calcular canto mide este arco (AB).                              


Ningún comentario:

Publicar un comentario