14 de marzo de 2021

6 cousas de π que igual non sabías

  •  Hoxe, domingo 14 de marzo (mes 3), celébrase o seu día (lembra: π=3,14...).
  •  π é un número irracional, o que quere dicir que non se pode expresar como cociente (fracción)  de dous números enteiros (ten infinitos decimais non periódicos).
  • É un número trascendente: non é solución de ningunha ecuación alxébrica de coeficientes enteiros.
  • O perímetro da circunderencia é  π veces o seu diámetro.
  • O número π é coñecido desde hai miles de anos. No século III a. C, Arquímedes calculou a seguinte aproximación: 223/71<π<220/70
  • Mediante algoritmos informáticos, a día de hoxe calculáronse máis de 30 billóns de decimais de π.

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario