14 de outubro de 2017

FQ3 - Gases ideais

Visita esta páxina e aprende as leis dos gases ideais (Boyle, Charles e Gay-Lussac) e a teoría cinética.

Ningún comentario:

Publicar un comentario