12 de marzo de 2017

Concurso Arquimedianos

Problema 2

3º ESO:           Mario ten unha clave de acceso a unha conta de 4 díxitos. Sabe que os 4 díxitos suman 9, que ningún deles é 0 e que o número é múltiplo de 5. Ademais, o número é maior que 1555. Que número é?
_________________________________________________

4º ESO:          Que parellas de números enteiros positivos a e b  satisfán que a2 - b2=15 ?

Pista: identidade notable

Ningún comentario:

Publicar un comentario