21 de maio de 2016

Coellos, números e ouro

O matemático Leonardo de Pisa (1170-1250), máis coñecido como Fibonacci, foi o difusor da numeración arábiga en Europa, a que hoxe utilizamos (ata entón usábase a romana, na que non existía o cero). É tamén moi coñecido pola sucesión que leva o seu nome, ideada para resolver un problema de coellos: "Unha parella de coellos tarda un mes en acadar a idade fértil. A partir dese momento, cada mes enxendra unha  nova parella de coellos, que, tras ser fértiles, tamén enxendrarán cada mes unha parella. Cantos coellos haberá ó cabo dun determinado número de meses?"
O diagrama sería o seguinte:
Se escribimos o número de parellas que temos ó final de cada mes, quedará a sucesión:
{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...}, onde cada termo se obtén de sumar os dous anteriores. Esta é a sucesión de Fibonacci, que ademais ten unha propiedade importante: se dividimos cada termo polo anterior, o conxunto de números que obtemos (1, 2, 1'5, 1'6, 1'625, 1'615, 1'619,...) vaise aproximando a un número moi coñecido en matemáticas e na arte, o número de ouro, representado pola letra grega Φ (= 1,61803...). Quizais non o saibas, pero ese número telo no teu peto: colle o DNI e mide a súa lonxitude e anchura. Divide a primeira pola segunda: a que sae o número de ouro? As matemáticas están en todas partes.

Ningún comentario:

Publicar un comentario